Vincent Madern

null

Vincent Madern

Strateeg
Welkom op de pagina van mijn individuele opdracht. Mijn naam is Vincent Madern, 25 jaar oud en woonachtig in ’s-Gravenzande. Zoals op de algemene pagina van de groepsopdracht te zien is ben ik de strateeg van de groep. Deze rol past goed bij mij omdat ik verschillende eigenschappen van een strateeg beheers, namelijk visionair, denker, toekomstgericht, overzicht bewaren en het doordenken van consequenties. Hieronder zal ik aantonen wat mijn aandeel is binnen deze online marketing groep.

PORTFOLIO DEEL 1

Rolverduidelijking

Bij de introductie les van de minor online marketing heeft ieder individu een vragenlijst ingevuld waar verschillende rollen uit kwamen. Mijn eerste rol die ik kreeg toegewezen was een channel manager en mijn tweede rol een strateeg. Eenmaal in gesprek met medestudenten hadden wij snel een groep gevormd van vijf personen waarvan twee channel managers en geen strateeg. Omdat elke rol bezet moest zijn in de groep heb ik, in samenspraak met de andere channel manager, er toen voor gekozen om de rol van strateeg op me te nemen. Toen de eigenschappen van de rollen werden weergegeven in de PowerPoint kwam ik er snel achter dat de rol van strateeg het beste bij mij past. Ik ben een denker en kijk graag naar lange termijn oplossingen, ben leergierig en houd van complexiteit en ik bedenk graag concepten. Een deel van mij is ook channel manager als er gekeken wordt naar het resultaat boeken, kansen zien en benutten en goed samenwerken. Andere eigenschappen van een channel manager zoals vaart maken en een continue drang voelen om te winnen zijn geen eigenschappen die bij mij passen.

 

Binnen de groep moest ik zoeken naar mijn rol. Omdat bij onze groep vrij snel duidelijk was wat er moest gebeuren was de taakverdeling snel gemaakt. Jan is voornamelijk verantwoordelijk voor het maken en optimaliseren van de nieuwe website, Bram verzamelt data en is verantwoordelijk voor de SEO/SEA, Martijn schrijft creatieve teksten voor de website, social media en blogs en Etino verzorgt het onderzoek naar de doelgroep en social media. Als strateeg vond ik het lastig om mijn rol in te vullen en taken toe te eigenen. Voordeel van onze opdrachtgever is dat het een recruitment bureau betreft waarbij de werknemers beschikken over veel mensenkennis. In de sturing naar het zoeken van mijn rol heb ik veel geleerd van Mary, die mij hierbij ondersteunt heeft. Zij heeft duidelijk gemaakt dat het belangrijk is voor een strateeg om het overzicht te bewaren en te denken in lange termijn oplossingen. Ook heeft zij aangegeven dat het voor een strateeg belangrijk is om de taken te verdelen en om ervoor te zorgen dat de complete groep hetzelfde doel voor ogen heeft. Zo is er een rode draad in het online marketing verhaal en weet iedereen van elkaar waar hij mee bezig is.

 

Ik ervaar de rol van strateeg als prettig en leer veel van de praktische uitvoering. Ik vind het persoonlijk fijn om te weten waar we mee bezig zijn maar vooral waarom we ermee bezig zijn. Als strateeg ben ik wekelijks in contact met Mary over de voortgang, verzorg ik de presentaties die gegeven moeten worden, leid ik vergaderingen met de opdrachtgever en ondersteun ik de overige groepsleden waar nodig. Op deze manier heb ik van ieder teamgenoot een duidelijk beeld waar hij mee bezig is om met het complete team toe te werken naar het eindresultaat.

Huidige situatie

Zoals eerder aangegeven was de startsituatie voor mij wat onduidelijk omdat ik geen concrete taken kon verbinden aan mijn rol. Gaandeweg de minor ben ik erachter gekomen dat ik het overzicht van de groep moet bewaken en er vooral voor moet zorgen dat er strategisch gewerkt wordt. Door verschillende gesprekken met Mary van der Kuip, Arjaen Smits en Robert Ruisaard te voeren heb ik een duidelijk beeld gekregen van mijn rol. Ondersteunend hierbij heb ik informatie gezocht op internet over de eigenschappen van een strateeg. Dit zijn onder andere visiegericht, vooruit kijken, helikopterview, legt vinger op zere plek, denker, besluitvaardig, formuleert beleid, etc. Door deze eigenschappen te analyseren is het complete beeld van mijn rol duidelijker geworden en kan ik mijn rol binnen de groep goed invullen.

 

Ik heb geleerd hoe je deze eigenschappen kan vertalen naar het uitvoeren van de rol binnen de groep. In mijn huidige situatie zorg ik ervoor dat ik het overzicht bewaar over het project waarbij ik planningen maak en controleer op gedane zaken en zaken nog te doen. Ook kijk ik, samen met mijn teamleden, vooruit om het einddoel voor ogen te houden. Op deze manier werken we gezamenlijk naar het einddoel toe en zorgen we ervoor dat de organisatie tevreden is met onze werkzaamheden.

 

Aan het begin van de minor werd iedere student opgedragen om het Google certificaat te halen betreft de ‘’Basisprincipes van Online Marketing’’. Deze cursus was erg leerzaam om kennis te maken met het vakgebied waar wij als groep in gaan opereren. Op deze manier heb ik in de beginsituatie van de minor algemene kennis opgedaan.

 

Hiernaast ben ik mij gaan verdiepen in het maken van een website. Het is binnen de groep niet mijn taak om dit te beheersen maar omdat ik het een belangrijk ontwikkelpunt vind heb ik ervoor gekozen om een WordPress cursus aan te schaffen. Daarnaast heb ik een cursus voor Photoshop en Excel aangeschaft om mij op online (marketing) gebied te blijven ontwikkelen. Deze cursussen zijn online en worden gegeven door middel van filmpjes. In deze filmpjes wordt je meegenomen in het verhaal van de programma’s en leer je stapsgewijs om hiermee te werken.

 

Naast deze online ontwikkelingen heb ik ervoor gekozen om een boek aan te schaffen wat gaat over social media management. Het boek ‘’Social Media Management’’ is een studieboek waarbij de social media wordt beschreven vanuit commercieel perspectief. Hiernaast wordt de volledige klantreis behandelt en worden er herkenbare cases uit het werkveld weergegeven. Door dit boek aangeschaft te hebben kan ik veel vragen over de social media van Dealmasters kunnen beantwoorden op basis van theorie. Er wordt uitgelegd hoe organisaties social media in kunnen zetten zodat bezoekers graag met- en over hen communiceren. Ook het gedrag in koop- en gebruiksfase wordt duidelijk omschreven. Wat een voordeel voor Dealmasters kan zijn is dat het boek leert om de rol van social media te analyseren en om te zetten naar effectieve strategieën voor bedrijven. Hiermee kunnen wij Dealmasters een social media plan overhandigen aan het eind van de minor zodat zij weten wat zij moeten doen als wij het als groep hebben afgerond.

Wat ik in het resterende bedrijf van de minor nog graag wil leren is de werking van SEO/SEA, het maken en onderhouden van websites en het online bereik van klanten.

Resources

Om mijn kennis te ontwikkelen heb ik verschillende bronnen gebruikt. Die staan hieronder weergegeven.

 • Ontwikkeling op het gebied van WordPress, Excel en Photoshop.
  Met deze aangeschafte cursussen wil ik mijn basisniveau van online marketing omhoog halen. Ik leer hoe je websites kan maken en onderhouden, zo efficiënt mogelijk kan werken met Excel en hoe je foto’s kunt bewerken naar de wensen van de doelgroep.
  Bron: https://soofos.nl
 • De basisprincipes van online marketing beheersen.
  Deze cursus werd beschikbaar gesteld vanuit school en min of meer verplicht om voorafgaand aan de minor de basisprincipes te beheersen. Verschillende basisprincipes waren voor mij al bekend omdat ik een marketing en management opleiding volg. Al met al heb ik veel geleerd van deze cursus.
  Bron: https://learndigital.withgoogle.com/digitalewerkplaats
 • Algemene kennis ontwikkelen op het gebied van leiderschap.
  Om algemene kennis op te doen op het gebied van leiderschap heb ik het boek ‘’De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’’ van Stephen R. Covey aangeschaft. Dit boek heb ik gekoppeld aan mijn rol als strateeg omdat ik er via verschillende gesprekken achter kwam dat dit vooral leiderschap betreft. Door ‘’Overwinning op jezelf’’ te combineren met ‘’Overwinning voor je omgeving’’ denk ik dat ik mijn rol als strateeg goed invul voor de groep.
  Bron: ‘’De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’’ van Stephen Covey.
 • Theorie over social media gebruiken voor de praktijk.
  Om verschillende vraagstukken over content, gebruik van kanalen en frequentie heb ik ervoor gekozen om het boek ‘’Social Media Management’’ aan te schaffen. Op deze manier heb ik kennis opgedaan om verantwoord social media in te zetten voor Dealmasters. Door dit te koppelen aan de huidige en gewenste situatie proberen wij als online marketing groep het maximale hieruit te halen.
  Bron: ‘’Social Media Management’’ van Marjolein Visser en Berend Sikkenga.
 • Ondersteunend materiaal vanuit school.
  School heeft via Natschool veel ondersteunend materiaal aangeboden als het gaat over online marketing. Bij de minor staat ondersteunend materiaal als SEO/SEA, data analyse, tools, cursussen en content. Dit materiaal helpt bij het ontwikkelen
  van algemene kennis en bij het toepassen in de praktijk.
  Bron: ‘’Ondersteunend materiaal’’ bij de minor ‘’Marketing in een online wereld’’.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Bewijsstuk Bol SMM
Bewijsstuk google certificaat

Most valuable

Tot nu toe heb ik tijdens dit project meerdere waardevolle leermomenten. Zo heb ik geleerd hoe je als team, van begin af aan, een online marketing traject opzet voor een organisatie. Aan het begin van de minor was het voor ons team nog zoeken hoe we moesten beginnen en wat de beste strategie is voor deze minor. Als strateeg voelde ik mij verantwoordelijk hiervoor omdat dit vraagstuk betrekking had op mijn rol. Na meerdere keren overleg te hebben gehad, is er een duidelijke strategie bedacht waar we momenteel aan vast houden. Dit hebben wij als groep gepresenteerd tijdens de presentaties over het verloop tot dusver. Bij de conceptpresentaties kwam duidelijk naar voren dat het voor onze groep noodzakelijk is om onderzoek te doen naar de doelgroep, sociale media kanalen en content voor deze kanalen. Dit hebben wij na de conceptpresentaties verwerkt waarna we de daadwerkelijke presentatie (het eerste onderdeel van de minor) hebben afgerond met een 7. Samenvattend heb ik allereerst geleerd hoe je van een beginpunt tot realisatie komt.

Naast dit eerste leermoment heb ik geleerd om te werken volgens doelstellingen. Zo had ik voorafgaand aan de minor het doel om duidelijk te krijgen wat mijn rol inhoud en wat de taken zijn binnen mijn rol. Door meerdere gesprekken te voeren, online onderzoek te doen en artikelen hierover lezen ben ik erachter gekomen wat essentieel is voor mij als strateeg. Het is voor mij belangrijk om het overzicht te bewaken van de strategie van de opdracht om zodoende als groep te werken naar het eindresultaat. Op deze manier staan alle ‘’koppen’’ dezelfde kant op en weet iedereen zijn rol en taken binnen de groep.

Wat voor mij het meest waardevol is tijdens deze minor, is het verbreden van mijn algemene kennis op online marketing gebied. Naast het strategisch begeleiden van een projectteam zie ik het als een uitdaging en kans om op verschillende online marketing gebieden kennis op te doen. Zo wil ik kennis verbreden in het maken en onderhouden van een website, leren hoe SEO/SEA in elkaar zit en algemene kennis opdoen tijdens gastcolleges en praktijklessen. Op deze manier hoop ik na de minor tevreden terug te kunnen kijken en te kunnen zeggen dat ik kennis heb van marketing in een online wereld.

Bewijsstukken

Om een zelfreflectie uit te voeren heb ik ervoor gekozen om gebruik te maken van het STARRT model. Op deze manier beschrijf ik een situatie met taak, actie, resultaat en reflectie om zodoende inzicht te krijgen in mijn handelen tijdens de minor.

 

Situatie:
Aan het begin van de minor was vrij snel duidelijk wat het probleem was voor Dealmasters. De website was slecht en er was, buiten LinkedIn om, weinig tot geen activiteit op social media kanalen. Omdat dit snel duidelijk was zijn we als groep direct van start gegaan met het maken van een website. Hierdoor was er weinig onderzoek gedaan omdat de focus direct gelegd werd op het maken van een website. De betrokkenen waren alle teamleden en de werknemers/begeleiders van Dealmasters. Tijdens de oefenpresentaties werd als feedback gegeven dat er meer onderzoek uitgevoerd moest worden om op deze manier acties en beslissingen te kunnen verantwoorden.

Taak:
Mijn taak was om een strategisch overzicht te krijgen in opdracht voor Dealmasters. Ik heb gesprekken met Mary gevoerd waarna zij aangaf dat ik een taakverdeling moest maken om focus te krijgen op het onderzoek. Er werd van mij verwacht dat ik een strategisch stappenplan zou maken waarbij iedereen een taak kreeg.

Actie:
Na de gesprekken met Mary en de gekregen feedback van docenten heb ik een taakverdeling gemaakt. Er waren meerdere afwegingen die een rol hebben gespeeld in dit proces. Ik wilde Jan niet van zijn focus op de website halen en Bram in zijn rol laten als data analist zodat hij zich bezig kan houden met de website, samen met Jan. Ook wilde ik Martijn niet uit zijn focus op de teksten halen omdat dit essentieel is voor een goede website en veel overleg vereist met Mary, Arjaen en Jeroen. Omdat Etino geen duidelijke taak had heb ik in overleg met hem ervoor gekozen om samen met mij het onderzoek op te pakken. Mijn aandeel was het initiatief dat ik nam in deze situatie waarna ik in overleg met de betrokkenen een besluit heb genomen.

Resultaat:
Het gevolg van deze actie was dat ikzelf en de betrokkenen wisten waar we aan toe waren en wat onze taak was. Omdat ik ervoor heb gekozen om te overleggen voordat ik taken verdeelde had dit een positieve invloed op de sfeer. Ook de invloed op het proces was positief omdat we, na het verwerken van de feedback en toepassen van het onderzoek, een goed resultaat hebben gekregen op onze definitieve presentatie.

Reflectie:
Het resultaat van mijn actie om het initiatief te nemen was zeker dat wat ik er mee wilde bereiken. Dit omdat het een positieve invloed had op een resultaat waar de hele groep baat bij had. Ik heb ervan geleerd om initiatief te nemen en te overleggen waar nodig. Met duidelijke communicatie binnen een groep weet iedereen waar hij aan toe is en wat er gaande is binnen een groep. Ook kan ik deze situatie en handelen daarin koppelen aan mijn rol als strateeg.

Transfer:
De situatie zou zich zeker nogmaals voor kunnen doen. Ik neem mezelf voor om op precies dezelfde manier te handelen omdat deze manier van handelen een positieve invloed had op het project. Ook in andere vergelijkbare situaties binnen projectgroepen is het belangrijk om te overleggen omdat dit duidelijkheid verschaft voor iedereen.

 

Naast deze STARRT heb ik hieronder bewijsstukken toegevoegd van creatieve handelingen voor de groep. Zo heb ik infographics gemaakt over de Customer Journey’s en de uitkomsten van het onderzoek naar de online activiteit van de doelgroep. Op deze manier geef ik overzichtelijk weer voor de groep en de beoordelaars wat de uitkomsten zijn van ons onderzoek.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

PORTFOLIO DEEL 2

Realizing concept

Tijdens de realizing fase van de minor heb ik mij vooral bezig gehouden met het eind doel; namelijk het opzetten van een online marketing strategie die bijdraagt aan de lange termijn bedrijfsdoelstellingen.

Na het onderzoek en de uitkomsten zijn we als groep hard aan de slag gegaan en hebben we mooie resultaten geboekt. Zo hebben wij social media accounts aangemaakt en actief ingezet om de doelgroep te bereiken. Via deze social media accounts hebben wij de doelgroep getriggerd om naar de website te gaan. Voorheen was dit een oude website met slechte leads, slechte visualisatie en geen call to action. Dit hebben wij als team drastisch veranderd door een volledig nieuwe website te maken. Deze website omschrijft goed wie Dealmasters is, wat Dealmasters doet maar vooral waarom zij doen wat zij doen. Het uiteindelijke doel van de website is om interesse bij de doelgroep te wekken, die leid tot het opnemen van contact. Vanaf dit punt neemt Dealmasters het over om zodoende geschikte kandidaten te vinden. Omdat Dealmasters een revenue model hanteert hebben wij die ook aangehouden. Hierin stond dat het belangrijk was om het aantal te bereiken kandidaten te vergroten via social media, en het aantal kandidaten vergroten dat positief reageert op een benadering.

De website resultaten waren zeer positief en zijn hieronder weergegeven.
– Een stijging van 300% in het aantal unieke bezoekers van 125 naar 360 per maand.
– Een stijging van 300% in het aantal bezoeksessies van 175 naar 525 per maand.
– Een stijging van 332% in de gemiddelde sessieduur van 1 minuut 16 naar 4 minuut 13.
– Een daling in het bouncepercentage van 57% naar 36%.

Naast deze resultaten wilden wij als groep Dealmasters niet met lege handen achterlaten. Zo hebben wij een handleiding WordPress gemaakt, een handleiding SEO en een advies over de social media strategie. Op deze manier kan Dealmasters deze stijgende lijn doorpakken waarmee zij de bedrijfsdoelstellingen op lange termijn zullen halen.

Mijn taak was om gestructureerd naar het einddoel toe te werken. Ik heb het overzicht bewaard, taken verdeeld en ondersteund waar nodig. Ik heb mijn algemene kennis zeker verbreed tijdens de minor omdat ik een proactieve houding heb en leergierig ben. Nadat ik taken verdeeld heb, ben ik bij iedereen gaan navragen over de voortgang hiervan en heb op alle fronten mijn ondersteuning geboden. Als strateeg van de groep kan ik zeggen dat deze minor zeker geslaagd is, en dat Dealmasters zeer tevreden is met de resultaten!

Sollicitatie video

Klik hieronder door naar de volgende kandidaat

null

Jan Batenburg

Channel Manager
null

Martijn Hooftman

Content Manager
null

Bram Heij

data analist
null

Etino Osemwengie

Channel manager