Etino Osemwengie

null

Etino Osemwengie

Channel Manager
Welkom op de pagina van mijn individuele groepsopdracht. Mijn naam is EtinoOsemwengie. Ik ben 21 jaar oud en woonachtig in Hellevoetsluis. Momenteel ben ik bezig met mijn laatste jaar aan de Hogeschool Rotterdam, waarin ik de minor ‘Marketing in een online wereld’ volg. In deze minor zijn wij aan de slag gegaan in groepsverband. In dit team van online marketeers, dat werkzaam is voor dealmasters, fungeer ik als Channel Manager. Als Channel Manager ben ik verantwoordelijk voor de monitoring en bijsturing van de kanalen van deze onderneming, met als doel meer klanten (bedrijven), maar vooral ook meer kandidaten te bereiken en een goed netwerk op te bouwen. Op deze manier hoop ik een bijdrage te leveren aan het behalen van de commerciële doelstellingen van dealmasters. Hieronder vertel ik meer over de invulling van deze rol.

Rolverduidelijking

Bij de aftrap van deze minor vulde iedereen een vragenlijst in. Aan de hand van deze vragenlijst kreeg een ieder een score die aangaf welke rol het beste bij deze persoon paste. De rol die het meest aansloot op mijn persoonlijke eigenschappen was de rol van Channel Manager. Hiernaast was ook het zijn van de Strateeg een optie, deze rol kwam namelijk op de tweede plaats. Omdat alle vier de domeinen al waren onderverdeeld onder mijn groepsleden is er voor gekozen voor mij gewoon de rol te kiezen die als sterkst naar voren kwam; Channel Manager dus. Deze sloot volgens mij ook het best bij mij aan. Ik ben namelijk vrij innoverend ingesteld en houd ervan om in te spelen op waar de mogelijkheden leggen.

Vrij snel na het vinden van een bedrijf zijn wij met hen in gesprek gegaan over de verwachtingen van beide kanten. De rol van Channel manager ging hierin dan ook gelijk van start. In dit eerste gesprek stelde ik gelijk gerichte vragen om erachter te komen waar volgens de personeelsleden van dealmasters de verbeterpunten en mogelijkheden (met betrekking tot de kanalen) op het gebied van online marketing lagen. Al snel kwamen we tot de conclusie dat het aanpakken van de website hoog geprioriteerd stond. Dit inzicht maakte het voor ons makkelijk snel tot een goede verdeling an de rollen te komen. Jan werd grotendeels verantwoordelijk voor de aanpak en optimalisatie van deze nieuwe website. Dit gebeurde vooral in samenwerking met Bram, die zich hiernaast ook bezig hield met de SEO en SEA. Ik en Vincent richtte ons voornamelijk op het verzamelen van data en verrichten van onderzoek en Martijn gebruikt zijn creativiteit voor het schrijven van teksten voor de website, blogs en social media.

Ik ervaarde de rol van Channel Manager als prettig. Dit geldt zowel voor mijn individuele aandeel als voor de afstemming met de andere leden.

Huidige situatie

Ik wist nu dus al vrij snel wat voor idee het bedrijf had voor de invulling van hun online marketing. Maar is hun beeld van de juiste richting daadwerkelijk de meest effectieve. Deze vraag kan natuurlijk niet gelijk met ‘ja’ beantwoord worden. Ik ging begon daarom met een kritische houding intern onderzoek doen.

 

Ik deed onderzoek naar de bedrijfsvoering, de visie en doelstellingen, workflow, de huidige marketingstrategie, etc. Op basis hiervan stelde ik een Customer Journey op. Vervolgens begon ik mijn onderzoek naar de externe factoren van het bedrijf. Zo deed ik onderzoek naar de doelgroep; omvang, segmentatie en potentie, (waarna ik persona’s opstelde) maar bijvoorbeeld ook naar de concurrenten en hoe hun online marketing zo’n beetje is ingedeeld. Vragen als ‘Welke kanalen gebruiken zij veelal?’, ‘Hoe is hun website ingedeeld?’, ‘Hoe vertegenwoordigen zij hun bedrijf online?’, ‘Wat doen zij online, in welke frequentie, om de doelgroep te bereiken en aan te spreken?’.

Daarnaast deed ik onderzoek naar welke technieken er op de website gebruikt kunnen worden om onze doelgroep te laten doen wat wij willen dat ze doen. Ook onderzocht ik de cijfers op het gebied van de tegenwoordig meest gebruikte kanalen op het gebied van social media (waar onze doelgroep erg actief op is). Op basis van deze resultaten stelde ik vervolgens een uitgebreide social media strategie. In deze strategie beschrijf ik uitgebreid wat social media is, waarom het voor ons relevant is, wat ermee te behalen valt (qua doelen en SMART geformuleerde doelstellingen)

In het geval van dealmasters zijn er een aantal doelen die we willen bereiken met het inzetten/uitbreiden van de activiteit op social media platforms. Als vooraanstaande reden noemen we ‘het genereren van website traffic’: we willen dat potentiele kandidaten via de profielen naar de website geleidt worden. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door in geplaatste berichten waar mogelijk een link toe te voegen naar de site. Door plaatsing van regelmatige updates met een link op bijvoorbeeld Instagram, Facebook of LinkedIn kun je via ‘clicks’ extra traffic op de corporate website genereren. Inkomende links zijn verder een erg belangrijke factor bij zoekmachine marketing.Daarnaast beschrijf ik ook de andere voor ogen hebbende doelen voor de activiteiten op social media, namelijk: Vergroten naamsbekendheid, online reputatiemanagement, verkrijgen van expertstatus, invloed, niche &local marketing, werving nieuw talent en input dienstontwikkeling.

Dit zijn dus de doelen die we voor ogen houden voor een verdere aanpak van social media. De hierboven genoemde doelen zijn echter niet zo concreet. Duidelijke doelstellingen geven richting aan online communicatie en voorkomen dat je doelen uit het oog verliest. Ik stelde daarom ook doelstellingen SMART op (dit wil zeggen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Drie belangrijke aandachtspunten hierbij zijn Brand Awareness, Betrokkenheid en Conversie.

Ik beschreef de doelgroepen van dealmasters uitgebreid, net als de platforms waarop zij zich veelal bevinden, in welke mate en wat hierin trends en ontwikkelingen zijn. Op basis van al deze zaken adviseerde ik een aantal kanalen;

Omdat dealmasters een relatief kleine onderneming is, zonder de aanwezigheid van marketingpersoneel zullen de activiteiten op social media verdeeld worden over de drie personeelsleden. Omdat het onderhouden van social media platforms aardig wat tijd kan kosten is er voor gekozen te focussen op de drie kanalen waar de meeste winst te behalen valt. We zullen ons dus richten op het verspreiden van content via LinkedIn, Facebook & Instagram. Daarnaast zal WhatsApp gebruikt voor de communicatie met (potentiele) kandidaten.

Door de eerder gedane onderzoeken was veel kennis al in huis. Echter nog lang niet alle benodigde kennis was ondertussen eigen. Om de social media strategie compleet te kunnen maken ben ik begonnen met het volgen van online trainingen over de aanpak van social media kanalen. Ik leerde hier veel over Instagram & Facebook. Deze informatie gaf mij de mogelijkheid ook echt de contentstrategie uit te stippelen. Deze social media strategie dient als een soort handleiding voor het opzetten en invullen van social media activiteiten voor onze groep en biedt daarna handvat voor de dealmasters ten einde van het project, zodat zij deze activitieten succesvol voort kunnen zetten.

 

Naast deze trainingen heb ik ook de cursus van google gedaan waarin ik leerde over de basisprincipes van online marketing. Verder heb ik dan ook veel kunnen leren dat niet direct betrekking had op mijn rol. Dit komt door de eigen verdieping (zo leerde ik bijvoorbeeld werken met Google Analytics), maar ook door te leren van groepsleden. Zo heb ik van Jan (die erg goed is in het ontwikkelen van sites) de basis geleerd voor het bouwen van sites (hierin heb ik verder geleerd door youtube video’s te bekijken waarin wordt stapsgewijs geleerd met WordPress te werken) en van Bram, die mij de basis van SEO heeft geleerd. Hierin wil ik in de resterende weken graag nog meer leren. Hetzelfde geld voor het uitvoeren van metingen.

Ondertussen zitten we bijna in de eindfase van het project. Het concept dat we twee weken terug gepresenteerd hebben leverde een 7 op. De site is online en wij focussen ons momenteel op het verbeteren van de generatie traffic naar de site (door o.a. social media) en optimalisatie van de site zelf.

Resources

Voor intern onderzoek zijn bedrijfsvertrouwlijke bronnen gebruikt.

Onderzoek naar de doelgroep is gedaan met behulp van LinkedIn. (Hiervoor hebben we een LinkedIn Premium account aangevraagd).

Voor onderzoek naar social media is gebruik gemaakt van verschillende bronnen waarvan een onderzoek uitgevoerd door Newcom de belangrijkste vormt. De trends en ontwikkelingen van social media wereldwijd, maar ook met betrekking tot Nederland komen hierin aan bod. https://www.newcom.nl/socialmedia2018?page=socialmedia2018.

Verder is aan de Analytics van Dealmasters Google Search Console gekoppeld. Deze bron is gebruikt voor het verkrijgen van inzichten over het bezoek van de site, op welke zoekresultaten gezocht is en andere metingen.

Verder heb ik zoals eerder beschreven verschillende online trainingen gevolgd. Deze webinars werden gegeven door de Mark Bongeers Academy (https://www.markbongers.nl/onlinetraining )

Most valuable

Voor mij is het moeilijk te zeggen welke zaken de meest waardevolle leermomenten waren. Anders dan de meeste groepsleden had ik nog totaal geen kennis van marketing, toch sprak het mij erg aan. Ik ben dus begonnen met een kennis van bijna nul en heb ondertussen vele uiteenlopende zaken mogen leren: basisprincipes van online marketing, websites bouwen, SEO, customer jouney’s opstellen, infographics maken, persona’s opstellen, creatieve conceptontwikkeling, etc. Voor mij waren al deze leermomenten waardevol omdat hiermee voor mij de basis voor de uitvoering vanonline marketing gelegd is. Wat ik erg leuk vond was ook te ervaren hoe het is om een marketing gerelateerd vraagstuk in de praktijk uit te werken en aan de hand van onderbouwend onderzoek daadwerkelijk iets op te zetten. Samen met het leren bouwen van een site zie ik als het meest waardevol. Omdat ik dit zie als de beginstenen van het opzetten van een eigen onderneming, wat tevens mijn ambitie is.

DEEL 2:

Dankwoord

Graag wil ik in dit tweede deel van het portfolio beginnen met het feit dat ik een ontzettend leuke ervaring heb opgedaan tijdens deze minor. Door de uitvoering van een project waarin ik veel kennis op heb kunnen doen wat betreft online marketing en in samenwerking met fijne groep om mee te werken en waarin een ieder gemotiveerd was om een goede bijdrage te leveren, kijk ik met een tevreden blik terug op deze periode. Ik wil mijn groepsgenoten dan ook bedanken voor de inzet. Ook de personeelsleden van Dealmasters (waarmee het ook fijn is geweest samen te werken) en de docenten van de Hogeschool Rotterdam die ons tijdens dit proces hebben begeleidt, wil ik graag bedanken! Deze samenwerkingen heeft er uiteindelijk namelijk voor gezorgd dat wij als team, maar ook ik in mijn individuele proces een mooi resultaat heb kunnen neerzetten, dat er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat wij naar mijn mening ook grote impact hebben kunnen maken in het bedrijf. Ik ben trots op het verschil dat we hebben kunnen maken! Hieronder wordt een aantal cijfers weergegeven die deze impact uitdrukt. Deze cijfers hebben betrekking op de website van Dealmasters. De website onderging:

• Een stijging van 300% in het aantal unieke bezoekers van 125 naar 360 per maand.
• Een stijging van 300% in het aantal bezoeksessies van 175 naar 525 per maand.
• Een stijging van 332% in de gemiddelde sessieduur van 1:16 minuut naar 4:13 minuut.
• Een daling in het bouncepercentage van 57% naar 36%.

Te gek toch!

Realizing fase

Dit verschil is uiteindelijk gemaakt door de aanpak van twee zaken. Ten eerste door een nieuwe website te bouwen en ten tweede door de activiteit op social media op te pakken. Op beide deze gebieden heb ik een grote bijdrage geleverd tijdens de realizing fase. Tijdens de realizing fase ben ik voornamelijk bezig geweest met het opstellen van een uitgebreid social media strategie. Om deze strategie op te kunnen stellen heb ik eerst uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Ik analyseerde bedrijfsdoelstellingen, doelgroep en hun online activiteiten en de kansen (maar ook valkuilen) op het gebied van social media kanalen. Deze informatie heb ik omgezet naar bruikbare informatie voor een langer termijn plan van de onderneming.

Er is een aantal doelen die we wilden bereiken met het inzetten van de activiteit op social media platforms voor Dealmasters. Als vooraanstaande reden ‘het genereren van website traffic’: we wilden dat potentiele kandidaten via de profielen naar de website geleidt worden. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door (indirect): potentiele kandidaten en klanten nieuwsgierig te maken, in te spelen op hun emoties en een band op te bouwen, en (direct) door in geplaatste berichten waar mogelijk een link toe te voegen naar de site. Door plaatsing van regelmatige updates met een link op bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn kun je via ‘clicks’ extra traffic op de website genereren. Inkomende links zijn verder een erg belangrijke factor bij zoekmachine marketing.

Andere doeleinden voor het gebruik van social media voor Dealmasters zijn de volgende:
• We vergroten de naamsbekendheid: door gebruik te maken van social media vergrootten we de online aanwezigheid van het bedrijf. Door het bereik van Dealmasters haar dienst te vergroten, zullen consumenten de naam en dienst eerder herkennen en blijft de naam top-of-mind.
• Online reputatiemanagement: het is op social media erg gemakkelijk geworden om op internet te monitoren wat klanten van je merk of dienst vinden. Door social media te monitoren kan Dealmasters snel reageren op reacties van (potentiële) klanten en feedback opvolgen. Ook kunnen de concurrenten in de branche worden gemonitord zodat hiervan geleerd kan worden.
• Beïnvloeding gebruik maken van de dienst: het social media netwerk van consumenten heeft een aanzienlijke invloed op het koopgedrag, of in dit geval gedrag van gebruik maken van de dienst, van de onderneming. Uit onderzoek blijkt dat consumenten die merken of bedrijven op social media volgen, die producten vaker kopen en bevelen deze ook regelmatig binnen het eigen netwerk aan.
• Invloed op zoekmachine rankings: veel social media websites maken gebruik van no-follow tags. Dat wil zeggen dat zoekmachines ze niet volgen. Desondanks scoren social media websites vaak erg hoog in zoekmachines. Uit testen blijkt dat websites met een social-gedeelte in het linkprofiel beter ranken dan websites zonder links. Dit onderstreept het belang van een zogenaamd ‘natuurlijk’ linkprofiel. Zoekmachines hechten veel waarde aan websites met een natuurlijk linkprofiel.
• Niche & local marketing: met behulp van social media is niche marketing nog gemakkelijker geworden. We kunnen via sociale platformen gericht zoeken op bijvoorbeeld demografische kenmerken en interesses. Dit kan een groot voordeel zijn bij adverteren. Wat ik Dealmasters als onderdeel van de social media strategie ook heb geadviseerd.

Hieronder is de door mij opgestelde social media strategie voor dealmasters te vinden:

Dealmasters – Social media strategie 2019

Om deze social media strategie op te stellen heb ik ook verschillende webinars gevolgd van de MarkBongersAcedemy. Hierin werd o.a. duidelijk dat het belangrijk is dat de posts echt per social media kanaal moeten worden afgestemd, hoe je succesvol adverteerd, etc. Het plan bevat dan ook echt een strategie per kanaal! Verder is dit zoals je dat vaker tegen komt geen algemeen plan, maar echt afgestemd op de kansen en doelen voor Dealmasters. Naast het opstellen van het plan ben ik vervolgens samen met Martijn ook begonnen met de uitvoering hiervan. Zo heb ik verschillende accounts aangemaakt en zijn we begonnen met posten. Het bereik en succes van deze posts is ook gemeten en ook hierin is een positieve stijging te zien. Hieronder worden een aantal van deze posts en de statistieken van het Facebookaccount weergegeven;

Social media posts

Statistiek Facebookaccount

Naast de bezigheid met social media heb ik mij in de realising fase gericht op het verbreden van mijn kennis en vaardigheid op het gebied van websites bouwen en SEO. Jan (die zich tijden dit project bezighield met het bouwen van de website) leerde mij, als gevolg van mijn leergierige houding, de basis van WordPress. Ik ben hier vervolgens dan ook zelfstandig mee verder gegaan door Youtube tutorials te bekijken en te oefenen. Hierdoor is het bouwen van websites in WordPress inmiddels ook één van mijn vergaarde capaciteiten. Ik heb in de laatste fase dus ook nog bij kunnen dragen aan het bouwen van de website zoals hij nu is. (Hieronder is te zien hoe de website eruit zag bij de start van het project.)

Dit deed ik door eerst vanuit het oog van potentiele kandidaten met een kritische houding naar de website te kijken. Eén van de dingen die mij hierbij bijvoorbeeld opviel was de snelheid en vorm van de site. In de afgelegde Google Digital Workplace cursus leerde ik dat de snelheid en mobiliteit van websites tegenwoordig erg belangrijk is. Het viel mij op dat op dit gebied verbeterpunten lagen en heb deze vervolgens ook doorgevoerd. Door deze acties is het aantal bezoekers, bezoekerssessies, het bouncepercentage en de sessieduur in het vervolg positief beïnvloed. Dit werd duidelijk na het doen van metingen. De basis voor het doen van metingen en de baisprincipes van SEO leerde ik van Bram. Ook hierin heb ik tijdens de realising fase dus nog een bijdrage kunnen leveren. Zo creëerde ik nog een aantal landingspagina’s. deze pagina’s zorgen er voor dat de website wordt gerankt binnen Google. Deze langdingspagina’s bestaan geheel uit tekst die Google verteld dat deze pagina erg relevant is voor mensen die zoeken naar vacatures in de omgeving van Rotterdam, Amsterdam en Utrecht.

Tot zo ver mijn ontwikkeling op het gebied van online marketing. Hopelijk bent u net zo tevreden over deze positieve vooruitgang van mij en mijn groep als onze opdrachtgever en ik zelf!

Sollicitatie video